Statistika

uz 2020.gada 31.augustu
Kredītsaistību statistika:
Uzņēmumu skaits, kuri sniedz ziņas par kredītsaistībām*64
Spēkā esošu kredītsaistību skaits 1.24 miljoni
t.sk. spēkā esošu kredītsaistību skaits privātpersonām1.17 miljoni
no tām kredītsaistības ar kavējumiem > 60 dienām un >150 EUR (%)22.5%
t.sk. spēkā esošu kredītsaistību skaits uzņēmumiem69.38 tūkstoši
no tām kredītsaistības ar kavējumiem > 60 dienām un >150 EUR (%)10.8%
Kredītņēmēju skaits717.7 tūkstoši
t.sk. privātpersonas692.7 tūkstoši
no tām privātpersonu skaits, kurām ir aktīvi kredītsaistību kavējumi (%)21.5%
t.sk. uzņēmumi25.05 tūkstoši
no tiem uzņēmumu skaits, kuriem reģistrēti kredītsaistību kavējumi (%) 18.1%
uz 2020.gada 31.augustu
Citu parādsaistību statistika:
Uzņēmumu skaits, kuri sniedz ziņas par parādiem par precēm un pakalpojumiem**107
Aktīvu maksājumu kavējumu >60 dienām skaits***731.4 tūkstoši
t.sk.maksājumu kavējumu >60 dienām skaits privātpersonām655.6 tūkstoši
t.sk.maksājumu kavējumu >60 dienām skaits uzņēmumiem75.8 tūkstoši
Valsts ieņēmumu dienests – aktīvu nodokļu (nodevu) parādu skaits KIB reģistrā****43.3 tūkstoši
t.sk. aktīvu privātpersonu nodokļu (nodevu) parādu skaits6.0 tūkstoši
t.sk. aktīvu uzņēumu nodokļu (nodevu) parādu skaits37.2 tūkstoši

Piezīmes:
* Fizisko un juridisko personu datu par personu kredītsaistībām un šo saistību izpildes gaitu apstrāde AS Kredītinformācijas Birojs tiek veikta saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likumu, Kredītiestāžu likumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
** Dalība kredītinformācijas birojā ir atvērta visu nozaru uzņēmumiem, kuriem ir svarīga savu klientu un sadarbības partneru kredītriska vērtēšana izmantojot datu apmaiņu ar kredītinformācijas biroju starpniecību.
*** aktīvi kavēti maksājumi telekomunikāciju, komunālo pakalpojumu, pārādu piedziņas u.c. uzņēmumiem neskaitot vēsturiski kavētos nokārtotos parādus. Ziņas par nokārtotiem parādiem KIB reģistrā glabājas piecus gadus pēc parāda samaksas dienas vai pēc dienas, kad parāda saistība ir izbeigusies uz cita tiesiska pamata.
**** nodokļu (nodevu) parādi (privātpersonas saimnieciskās darbības veicēji un juridiskas personas), kuru parāds VID ir pārsniedzis 150 eiro uz katra mēneša 7.datumu. Datu avots: Valsts Ieņēmumu Dienests