Mērķis ir dot ieguldījumu atbildīgas kreditēšanas veicināšanā [..]

- Kredītinformācijas biroju likums