Jaunumi

Apvienojot vairāku reģistru datus, izveidots virtuālais kredītbirojs

Sākot ar novembri Latvijas kredītu devējiem pieejams vienots virtuālais kredītbirojs – tiešsaistes risinājums, kurš vienā kredītvēstures izziņā apvieno ziņas par visām patērētāju kredītsaistībām un ienākumiem. Ziņu avoti ir abi Latvijā licencētie kredītinformācijas biroji – “Kredītinformācijas Birojs" (KIB) un “CREFO Birojs", kā arī Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Tiešsaistes risinājums reālā laika režīmā apkopo informāciju no trim avotiem, veic kredītsaistību ziņu analīzi, lai izslēgtu kredīlīgumu dublikātus, ja viens un tas pats kreditors abos kredītbirojos noziņojis vienu un to pašu kredītlīgumu, un aprēķina personas kredītmaksājumu/ienākumu attiecību, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) vadlīnijām patērētāju kreditēšanas jomā.

Tas nozīmē, ka kredītu devējiem tagad vienkopus ir pieejami visi personas dati, lai tie spētu izpildīt maksātspējas izvērtēšanas prasības. “Informācija par personas ienākumiem un kredītsaistībām, kuras glabājas abos kredītinformācijas birojos, tiek apkopota vienā atskaitē un tas notiek reālā laika režīmā. Aprēķinos iestrādāti PTAC noteiktie rādītāji patērētāju kreditēšanas nozarei, kas ierobežo personai izsniedzamo kredītu maksimālo summu, atkarībā no ienākumiem. Šis risinājums ir radīts, lai samazinātu laiku kredīta izsniegšanas lēmuma pieņemšanai, vienlaicīgi izpildot PTAC prasības attiecībā uz patērētāja maksātspējas izvērtēšanu," stāsta KIB valdes priekšsēdētājs Jānis Timermanis.

Sistēmā būs redzami personas atvērtie kredītlīgumi, t.i. spēkā esošās saistības, tāpat arī vēsturiskie līgumi, tie, kuri izbeigti gan norēķinoties laicīgi, gan arī ar kavējumu, kā arī privātpersonas saistības pret komunālo pakalpojumu, parādu piedziņas un citiem uzņēmumiem, kuri ir noslēguši sadarbības līgumus ar KIB.

Šobrīd jaunais risinājums ir pieejams tikai licencētiem patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem un kredītiestādēm. Pēc tam, kad tiks atcelti likumdošanā noteiktie ierobežojumi, šo informāciju par savām saistībām un ienākumiem varēs saņemt arī pati privātpersona. Pašreiz, informāciju, kuru par kredīta ņēmēju glabā KIB, jebkura persona var saņemt izmantojot KIB klientu portālu Manakreditvesture.lv. Savukārt, ziņas, kuras par patērētāju glabā CREFO Birojs un VID, persona var saņemt griežoties tieši pie šīm iestādēm.