Jaunumi

AS Kredītinformācijas Birojs uzlabo privātpersonu kredītriska aprēķinu!

Šodien, 17.jūnijā, pēc liela apjoma darba, kas ilga vairākus mēnešus, AS Kredītinformācijas Birojs ievieš jaunu statistisko modeli, kurš prognozē kredītņēmēja kredītrisku. Jaunais kredītreitings prognozē varbūtību, ka konkrētais kredītņēmējs kavēs kredītsaistību maksājumus ilgāk par 60 dienām nākamo 12 mēnešu laikā, pie tam saistību vērtībai jābūt vismaz EUR 150 vērtībā.

Analizējot saistību izpildi gandrīz 3 miljoniem kredītsaistību, kuras glabā AS Kredītinformācijas Birojs, ir izdevies noteikt faktorus, kuriem ir visnozīmīgākā ietekme uz Latvijas kredītņēmēju spēju sekmīgi kārtot uzņemtās saistības. Mainīgos un to ietekmi uz kredītrisku var apvienot trijās lielās grupās:

Kredītņēmēja vecums– jo vecāks ir kredītņēmējs, jo labāka ir tā maksāšanas disciplīna. Kredītsaistību analīze laika periodā no 2017.-2020 gadam parāda, ka kredītņēmēji, kuriem ir 60 un vairāk gadu kavē kredītmaksājumus piecas reizes mazāk par 20 gadīgiem kredītņēmējiem.

Kredītsaistību struktūra – esošo kredītsaistību struktūra brīdī, kad kredītņēmējs uzņemas jaunas saistības. Piemēram, esošo kredītsaistību amortizācijas pakāpe (pilnīgi jaunas saistības vai nomaksāta lielākā daļa esošo saistību). Vai personai ir pārsnieguma kredīti/ kredītkartes/ kredītlīnijas, un kāda ir to limita attiecība pret faktiski izlietoto apjomu, u.c.  Piemēram, personas, kuras ilgstoši izmanto gandrīz 100% no tai piešķirtās kredītlīnijas, kavē kredītmaksājumus divas reizes biežāk nekā personas, kuras vidējais mēneša atlikums ir 50% no piešķirtā kredītlimita.

Pārmērīgas aizņemšanās indikatori – tādi rādītāji, kā daudzi patēriņa kredīti pie dažādiem kredītdevējiem, kredītmaksājumu kavējumu biežums, pieprasījumi no distances kredītu devējiem īsā laika sprīdī, kavētas saistības, kuras kredītņēmējs ir galvojis, vēsturiskās kredītsaistības nokārtotas ar kavējumiem vai dzēstas tās cedējot, nodokļu un komunālo pakalpojumu maksājumu parādi, saistība ar uzņēmumiem (kā valdes loceklim vai īpašniekam), kuriem ir būtiski maksājumu kavējumi, u.c. radītāji.

Ar savu kredītreitingu, kuru izmanto arvien vairāk Latvijas kredītdevēju, privātpersonas var iepazīties kļūstot par manakreditvesture.lv abonentu. Jaunais kredītreitings aizstās pašreiz izmantoto modeli un pašreizējiem manakreditvesture.lv abonentiem ir pieejams bez papildus maksas.