Jaunumi

IEDZĪVOTĀJU KREDĪTSAISTĪBU DINAMIKA GADU GRIEZUMĀ

13.01.2022

Kredītņēmēju un aizdevumu līgumu skaita dinamika pēdējo gadu* laikā parāda, ka, neskatoties uz pandēmijas sociālekonomisko ietekmi, Latvijas iedzīvotāji ir turpinājuši aizņemties. Pie kam līgumu skaits ir kāpis straujāk nekā aizņēmēju skaits, kas liecina par to, ka tiek slēgti vairāki aizņēmumu līgumi vienai personai. 2018.gadā, pateicoties izmaiņām likumdošanā, KIB datu bāzi papildināja banku un alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzēju privātpersonu līgumu dati, proti, izmaiņas likumdošanā ieviesa obligātu prasību visiem licenzētajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem dalīties ar saviem datiem caur kredītbiroju datu apmaiņas sistēmu. Attiecīgi datu bāzē ‘ieplūda’ papildus informācija, kas pirms tam nebija redzama. Tas izskaidro aizdevuma līgumu kopskaita ‘lēcienu’ 2018.gada noslēgumā.

* Datu apkopojums par 2019.gadu nav pieejams.  

[infogram id="1pw2xn1k9j2vwysvlnqkp7rzv7h9xrlr63x" prefix="Qlb" format="interactive" title="Kredītsaistību un kredītņēmēju skaita dinamika pa gadiem"]