Jaunumi

KIB: kredītriska vadība pandēmijas izraisītas ekonomiskās krīzes apstākļos

Maksātnespējas risks pašlaik pieaug strauji un praktiski visās nozarēs. Pāriet uz priekšapmaksu nozīmē zaudēt klientus, padarot pandēmijas izraisītās krīzes sekas vēl smagākas. Tādēļ ir svarīgi saglabāt mieru un atcerēties, ka īstermiņa likviditātes problēmas ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu dēļ ne vienmēr nozīmē klientu bankrotu. Šādos apstākļos lēmumi ir jābalsta uz visu pieejamo informāciju. Savukārt informācijai ir jābūt precīzai un aktuālai, uzsver “Kredītinformācijas Birojs" (KIB).

Kredītinformācijas un riska pārvaldības risinājumu pakalpojumu sniedzēju grupa “Creditinfo Group", kuru Latvijā pārstāv KIB, izplatījusi ieteikumus rīcībai uzņēmējiem pandēmijas skartajās valstīs.

Photo by Keegan Houser on Unsplash

# 1 Saglabāt mieru

Situācijā, kad vairs nevar paļauties uz vēsturisko sadarbību un finanšu pārskatiem, kuri atspoguļo situāciju kāda bija uzņēmumā pirms 16 mēnešiem, uzņēmumi mēdz asi reaģēt uz jebkuru informāciju par sadarbības partnera finanšu stāvokli. Tādēļ, vērtējot informāciju, par sadarbības partneru kavētajiem maksājumiem, Creditinfo grupa rekomendē uzņēmumiem ņemt vērā ne tikai kavējuma faktu, bet arī kavējuma ilgumu un summu.

Savukārt, slēdzot individuālas vienošanās par maksājuma termiņu pagarināšanu, vai rēķinu apmaksu pa daļām, kredītbiroja lietotāji iekļauj attiecīgo pazīmi arī kredītbiroja datubāzē, lai informācijas saņēmējam būtu skaidrs konteksts, kurā parāds ir radies un atrodas pašlaik. Šādā veidā kredītbiroja datu apmaiņas sistēmā tiek atsijāti tie uzņēmumi, kuri ar saviem piegādātājiem/kreditoriem problēmas risina, no tādiem, kas atsakās no problēmu risināšanas.

“Piemēram, banku nozarē ir pieņemts ziņot par visiem kredītu maksājumu kavējumiem, kas ir vecāki par 60 dienām un par parāda summa pārsniedz 150 eiro. Taču, atliekot maksājumus caur “kredītu brīvdienām" vai cita veida kredītmaksājumu “moratoriju", kavējums netiek fiksēts nebojājot kredītvēsturi. Savukārt, citas pazīmes, kuras norāda uz to, ka līgums ir pārskatīts, datu devējs parasti norāda tā, lai neradītu negatīvas un neatgriezeniskas sekas aizņēmējiem, kuri nevar izpildīt saistības pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ" uzsver KIB valdes priekšsēdētājs Jānis Timermanis.

#2 Pārvērtējiet kredītlimitus

Lai gan kredītlimitu samazināšana notiek daudzos uzņēmumos, to pamatā dažkārt ir subjektīvi faktori, nevis precīza un aktuāla informācija. Saņemot informāciju par sava sadarbības partnera parādiem citiem uzņēmumiem, kuri tiek ilgstoši kavēti, vai arī kur vienošanās par atliktajiem maksājumiem netiek pildītas, palīdzēs uzņēmumiem labāk sadalīt ierobežotos apgrozāmā kapitāla resursus starp klientiem.

Uzņēmumiem, kuri kredītriska vadīšanai izmanto uzņēmumu kredītreitingus, būtu jāņem vērā, ka straujas ekonomikas bremzēšanās apstākļos, kredītreitinga prognozētā defolta varbūtība būs optimistiskāka par patieso, taču reitings turpinās precīzi kārtot uzņēmumus pēc to kredītriska. Tas nozīmē, ka sakārtojot savus klientus pēc to kredītreitinga, uzņēmēji gūst vēl vienu atskaites punktu, lai saprastu, kuriem no klientiem vērts saglabāt kredītlimitus.

#3 Monitorings, monitorings un vēlreiz monitorings

Situācijā, kad tirgus strauji mainās uz leju, kredītriska vadība patērē milzīgus iekšējos resursus. Latvijā, līdzīgi kā citās valstīs, kurās pārstāvēta Creditinfo grupa,  KIB piedāvā  uzņēmumiem, kuri šobrīd neizmanto monitoringa pakalpojumu, pieslēgties datu apmaiņas sistēmai un sākt debitoru datu apmaiņu, saņemot  līdz 2020. gada 30. jūnijam monitoringa pakalpojumu bez maksas. Tas nozīmē, ka uzņēmums laicīgi saņems informāciju par sava sadarbības partnera vai klienta maksājumu kavējumiem, rezultātā pārvaldīs aktuālo informāciju korekta lēmuma pieņemšanai.