Jaunumi

Vai rēķins tiks apmaksāts, vai būs jānoraksta? Atbilde slēpjas tajā, cik aktuāla un efektīvi apstrādāta informācija ir Jūsu rīcībā

Krīzes laikā uzņēmumi meklē veidus, kā sevi paglābt no smagās ekonomiskās vētras. Varianti ir dažādi, bet bieži vien tiek piemirsts galvenais – kritiska nepieciešamība pēc precīzas un savlaicīgas informācijas par klientu šā brīža situāciju. Kritiska, jo informācijas pieejamība vai tās trūkums šodien nozīmē – parāds būs jānoraksta vai Jūs to atgūsiet.

Situācija, kādā šobrīd atrodamies ir unikāla. Tā ir vēl nepieredzēta ekonomiskās aktivitātes lejupslīde, kas notiek vienlaikus visā pasaulē. Pandēmijas ekonomiskās sekas būs smagas, un nav pārspīlēti teikt, ka tirgus pašlaik saskaras ar savu vislielāko izaicinājumu, ja nē vēsturē, tad noteikti kopš 2008. gada finanšu krīzes.

Uzņēmēji ar kredītriskiem ir saskārušies arī līdz šim, tomēr krīzes situācijā korekti izvērtēt jaunos un esošos sadarbības partnerus ir dubults izaicinājums. Pieaugot bezdarbam, un daudziem uzņēmumiem saskaroties ar nopietnām finansiālām grūtībām, sagaidāms smags spiediens uz maksāšanas disciplīnu. Mazs vai vidēja lieluma uzņēmums, tieši vai netieši, bet visi ir cieši saistīti ar citu uzņēmēju veiksmēm un neveiksmēm dažādās valstīs visā pasaulē.

Creditinfo grupas pārstāvētājos tirgos novērojam, ka nokavēto maksājumu skaits sāk pieaugt, kas ir savlaicīgs un skaidrs brīdinājums par gaidāmo sadarbības partneru spēju mazināšanos samaksāt pēcapmaksas rēķinus. Tas, ko katrs uzņēmējs var darīt nekavējoties, ir uzraudzīt katra sava sadarbības partnera biznesa situāciju. Tajā pašā laikā uzreiz ir arī jāpārskata biznesa lēmumu pieņemšanas process. Patreizējā situācijā veicamās darbības:

  • Apzināt kredītriska politikas lēmumus – kad, kuros brīžos uzņēmums sniedz pakalpojumus/preces uz pēcapmaksu, un, kad to nedara;
  • Pārskatīt procesus, kas saistīti ar parādu piedzīšanu un pielāgot parādu piedziņas stratēģiju jaunajai situācijai. Nepieciešamības gadījumā vērsties pie uzņēmumiem, kuri ir specializējušies parādu piedziņā vai iesaistīt ārpakalpojuma sniedzējus šajā procesā ātrāk;
  • Pārskatiet prioritātes savu resursu izlietošanā, mainot akcentus uz to, kas ir svarīgi. Šobrīd ir svarīgi regulāri izvērtēt katru jauno sadarbības partneri, un, iespējams, arī katru darījumu ar jau esošo sadarbības partneri tikpat detalizēti, kā gadījumā, ja šis darījums notiktu ar jaunu sadarbības partneri;
  • Jāpalielina lēmumu pieņemšanas ātrums – šodien lēmumi jāpieņem stundas, vēlākais dienas laikā, bet ne nedēļu vai mēnešu laikā;
  • Uzraugiet savu nozari, konkurentus, ne tikai klientus. Izmantojiet automātiskos paziņojumus par izmaiņām tirgū kā arī klientu un sadarbības partneru portfelī.
Photo by Fernando @cferdo on Unsplash

Ja izanalizēt klientu portfeli vēl ir izpildāms uzdevums, tad noorientēties procesos, kas notiek tirgū, var būt liels izaicinājums. Katra uzņēmēja rīcībā esošā informācija tomēr parāda tikai daļu kopainas – Jūsu klientu pašreizējo situāciju, spēju samaksāt konkrēto, Jūsu izrakstīto rēķinu, bet vai sadarbības partneris spēj samaksāt arī citus rēķinus, citiem uzņēmējiem?

Tas, kas pietrūkst un ir izšķiroši ekonomiskā stresa laikā, ir spēja redzēt visas Jūsu klientu aktivitātes pret ikvienu sadarbības partneri jebkurā nozarē. Ja klients cieš finansiālas grūtības citur tirgū un nevar norēķināties ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, pastāv liela varbūtība, ka viņš drīz paliks parādā arī Jums.

Tieši šeit var palīdzēt KIB informācija par uzņēmumu nesamaksātajiem rēķiniem un automātiskie paziņojumi par jauniem kavētiem rēķiniem citiem uzņēmumiem (monitoringa pakalpojums). Monitorings ir vienkāršs instruments, proaktīvai, jaunas informācijas saņemšanai ikreiz, kad par kādu no Jūsu klientiem cits uzņēmums būs iesniedzis informāciju par jaunu nesamaksātu rēķinu. Monitorings jums palīdzēs savlaicīgi uzzināt, ja Jūsu klients:

  • Nav apmaksājis rēķinu (60+ dienas);
  • Kavēto rēķinu apjoms sasniedzis noteiktu summu;
  • Tiek pieteikta maksātnespēja;
  • Uzņēmumam mainās īpašnieki vai valde
  • Citi, kopā 30+ notikumi.

Monitoringu var aktivizēt dažu minūšu laikā un turpmāk katru nakti tiks pārbaudītas, kādas izmaiņas notikušas dienas laikā un, ja būs jauna informācija, tā tiks nosūtīta Jums uz e-pastu, turklāt šobrīd pakalpojums ir pieejams bez maksas. Apbruņojušies ar šo informāciju, Jūs varat savlaicīgi apzināt riskantos klientus un rīkoties, piemēram, neizsniegt pasūtījumu kamēr nav samaksāts rēķins, ja pastāv tāda iespēja, paņemt atpakaļ preci, ja tomēr pakalpojums jau sniegts un preci atgūt nav iespējams, piedāvāt atmaksas grafiku un sekot līdzi tā izpildei. Ja parāda atmaksas grafiks netiek pildīts, uzsākt aktīvu parāda piedziņu utml. Informācija piešķir Jums variantus rīcībai un spēju pieņemt vislabākos lēmumus tieši Jūsu uzņēmumam.

Photo by Jaredd Craig on Unsplash

Frāze “zināšanas ir spēks" vēl nekad nav bijusi tik patiesa, jo tikai, izmantojot KIB datus, Jūs spēsiet efektīvi iegūt informāciju par Jūsu klientu visām darbībām. Savukārt, iegūtā informācija Jums sniegts iespēju pasargāt savu biznesu. Šim ir jābūt pirmajam solim, gatavojoties ekonomikas lejupslīdei!


KIB: kredītriska vadība pandēmijas izraisītas ekonomiskās krīzes apstākļos

Maksātnespējas risks pašlaik pieaug strauji un praktiski visās nozarēs. Pāriet uz priekšapmaksu nozīmē zaudēt klientus, padarot pandēmijas izraisītās krīzes sekas vēl smagākas. Tādēļ ir svarīgi saglabāt mieru un atcerēties, ka īstermiņa likviditātes problēmas ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu dēļ ne vienmēr nozīmē klientu bankrotu. Šādos apstākļos lēmumi ir jābalsta uz visu pieejamo informāciju. Savukārt informācijai ir jābūt precīzai un aktuālai, uzsver “Kredītinformācijas Birojs" (KIB).

Kredītinformācijas un riska pārvaldības risinājumu pakalpojumu sniedzēju grupa “Creditinfo Group", kuru Latvijā pārstāv KIB, izplatījusi ieteikumus rīcībai uzņēmējiem pandēmijas skartajās valstīs.

Photo by Keegan Houser on Unsplash

# 1 Saglabāt mieru

Situācijā, kad vairs nevar paļauties uz vēsturisko sadarbību un finanšu pārskatiem, kuri atspoguļo situāciju kāda bija uzņēmumā pirms 16 mēnešiem, uzņēmumi mēdz asi reaģēt uz jebkuru informāciju par sadarbības partnera finanšu stāvokli. Tādēļ, vērtējot informāciju, par sadarbības partneru kavētajiem maksājumiem, Creditinfo grupa rekomendē uzņēmumiem ņemt vērā ne tikai kavējuma faktu, bet arī kavējuma ilgumu un summu.

Savukārt, slēdzot individuālas vienošanās par maksājuma termiņu pagarināšanu, vai rēķinu apmaksu pa daļām, kredītbiroja lietotāji iekļauj attiecīgo pazīmi arī kredītbiroja datubāzē, lai informācijas saņēmējam būtu skaidrs konteksts, kurā parāds ir radies un atrodas pašlaik. Šādā veidā kredītbiroja datu apmaiņas sistēmā tiek atsijāti tie uzņēmumi, kuri ar saviem piegādātājiem/kreditoriem problēmas risina, no tādiem, kas atsakās no problēmu risināšanas.

“Piemēram, banku nozarē ir pieņemts ziņot par visiem kredītu maksājumu kavējumiem, kas ir vecāki par 60 dienām un par parāda summa pārsniedz 150 eiro. Taču, atliekot maksājumus caur “kredītu brīvdienām" vai cita veida kredītmaksājumu “moratoriju", kavējums netiek fiksēts nebojājot kredītvēsturi. Savukārt, citas pazīmes, kuras norāda uz to, ka līgums ir pārskatīts, datu devējs parasti norāda tā, lai neradītu negatīvas un neatgriezeniskas sekas aizņēmējiem, kuri nevar izpildīt saistības pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ" uzsver KIB valdes priekšsēdētājs Jānis Timermanis.

#2 Pārvērtējiet kredītlimitus

Lai gan kredītlimitu samazināšana notiek daudzos uzņēmumos, to pamatā dažkārt ir subjektīvi faktori, nevis precīza un aktuāla informācija. Saņemot informāciju par sava sadarbības partnera parādiem citiem uzņēmumiem, kuri tiek ilgstoši kavēti, vai arī kur vienošanās par atliktajiem maksājumiem netiek pildītas, palīdzēs uzņēmumiem labāk sadalīt ierobežotos apgrozāmā kapitāla resursus starp klientiem.

Uzņēmumiem, kuri kredītriska vadīšanai izmanto uzņēmumu kredītreitingus, būtu jāņem vērā, ka straujas ekonomikas bremzēšanās apstākļos, kredītreitinga prognozētā defolta varbūtība būs optimistiskāka par patieso, taču reitings turpinās precīzi kārtot uzņēmumus pēc to kredītriska. Tas nozīmē, ka sakārtojot savus klientus pēc to kredītreitinga, uzņēmēji gūst vēl vienu atskaites punktu, lai saprastu, kuriem no klientiem vērts saglabāt kredītlimitus.

#3 Monitorings, monitorings un vēlreiz monitorings

Situācijā, kad tirgus strauji mainās uz leju, kredītriska vadība patērē milzīgus iekšējos resursus. Latvijā, līdzīgi kā citās valstīs, kurās pārstāvēta Creditinfo grupa,  KIB piedāvā  uzņēmumiem, kuri šobrīd neizmanto monitoringa pakalpojumu, pieslēgties datu apmaiņas sistēmai un sākt debitoru datu apmaiņu, saņemot  līdz 2020. gada 30. jūnijam monitoringa pakalpojumu bez maksas. Tas nozīmē, ka uzņēmums laicīgi saņems informāciju par sava sadarbības partnera vai klienta maksājumu kavējumiem, rezultātā pārvaldīs aktuālo informāciju korekta lēmuma pieņemšanai.