Uzņēmumiem

Mūsu datu bāzes klientiem ir iespēja iegūt informāciju par jebkura uzņēmuma kredītspēju, maksājumu vēsturi, risku analīzi, galvenajiem darbības rādītājiem un uzņēmuma saistību ar citiem uzņēmumiem. Iegūtā informācija palīdz pieņemt darījumu lēmumus un samazināt biznesa risku.