Privātpersonas ienākumu VID atskaite

Privātpersonas ienākumu Valsts ieņēmuma dienesta (VID) izziņā par kredīta ņēmēju ienākumiem tiek iekļauti visi nodokļu maksātāja bruto ienākumi iepriekšējā taksācijas gadā un kārtējā taksācijas gadā (no gada sākuma).

VID izziņā tiek iekļautas ziņas, kuras VID sniedz darba devējs vai pati fiziskā persona saskaņā ar normatīvajiem aktiem:

  • Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī
  • Paziņojums par fiziskajai personas izmaksātajām summām
  • Gada ienākumu deklarācija
  • Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma
  • Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija
  • Mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija
  • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā
  • Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

KIB drīkst izsniegt VID izziņu kapitālsabiedrībai (tās filiālei), kas Latvijas Republikā ir tiesīga veikt personu kreditēšanu vai ir saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniegšanai.