Privātpersonas kredītvēsture

Kredītvēsture ir dokuments, kurā kredītinformācijas birojs iekļauj visu tā rīcībā esošo informāciju par privātpersonas finanšu saistībām un to izpildes gaitu. Kredītvēsturē tiek attēloti ari visi līgumi kur persona ir galvotājs citu personu aizņēmumu līgumiem. Papildus finanšu informācijai, kredītvēsturē tiek iekļautas ziņas arī no publiskiem avotiem (piemēram Uzņēmumu reģistra).

KIB informāciju saņem no bankām, līzinga kompānijām, licencētiem patērētāju kreditoriem, telekomunikāciju uzņēmumiem, komunālo pakalpojumu sniedzējiem un citiem uzņēmumiem, kuriem ir līgumi ar KIB par datu došanu.

Kredītu reģistra dalībnieki un patērētāju kreditori augšupielādē visu kredīta līgumu – gan pozitīvo, gan negatīvo informāciju. Telekomunikāciju, komunālo pakalpojumu un citi uzņēmumi augšupielādē tikai maksājumu pārkāpumus – negatīvo informāciju.

Bankām, līzingiem vai licencētiem patērētāju kreditoriem tā ir iespēja identificēt labus klientus. Kredītvēsture sniedz informāciju par esošo vai potenciālo klientu veiksmīgi nomaksātajiem aizņēmumiem kā arī visaptveroša informācija par aktīvām saistībām, kas ir svarīgs priekšnosacījumiem pareizu lēmumu pieņemšanai.

Kredītvēsturē tiek uzrādīti arī visi negatīvie ieraksti par personas kavētiem maksājumiem, ja tādi ir pieejami.

Kredītvēsturi var pieprasīt uzņēmumi, kuri ar privātpersonu slēdz kredītlīgumu vai līgumu ar pēcapmaksu, ja persona ir devusi savu piekrišanu. Katrai privātpersonai ir tiesības viena gada laikā par sevi saņemt divas bezmaksas kredītvēstures izziņas, kurās ir redzams saraksts ar uzņēmumiem, kuri ir pieprasījuši privātpersonas kredītvēstures izziņu. Par maksu ir iespēja saņemt papildus kredītvēstures izziņu vai iegādāties gada abonementu, kas dod iespēju lejuplādēt izziņas neierobežotā daudzumā.