Starptautiskās atskaites

KIB piedāvā Starptautiskās atskaites tiešsaistes režīmā no 18 valstīm – 17 valstīm Eiropā (Beļģijā, Čehijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Ungārijā, Islandē, Īrijā, Itālijā, Lietuvā, Maltā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Slovākijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē) un ASV. Atskaitēm ir vienota struktūra, tāpēc, neatkarīgi no kuras valsts tiek saņemta atskaite, tās izkārtojums vienmēr ir vienāds.

Starptautiskā atskaite ietver būtiskāko informāciju par uzņēmumu, tā īpašniekiem un vadītājiem, kontaktinformāciju, finanšu atskaites un negatīvu informāciju, ja tāda ir pieejama. Starptautiskā atskaitē pieejamās informācijas detalizācijas pakāpe ir atkarīga no attiecīgajā valstī pieejamās informācijas.