Uzņēmuma kredītvēsture

Kredītvēsture ir kopsavilkums, kurā iekļauta visa Kredītbirojam pieejamā ar uzņēmumu saistītā informācija, tajā skaitā citu uzņēmumu ziņotā un regulāri atjaunotā informācija par aizdevumu izpildes, rēķinu nomaksas gaitu kā arī publiski pieejamā informācija par konkrēto uzņēmumu. Papildus pamata informācijai – uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktinformācija ir pieejama arī cita veida informācija:

  • dalības – informācija par uzņēmumā iesaistītajām personām – īpašnieki, amatpersonas un to pārstāvības tiesības
  • pieprasījumi – informācija par to, vai uzņēmuma datus ir pieprasījušas trešās puses – uzņēmumi, tai skaitā bankas un citas iestādes, kurām ir pieeja KIB sistēmai
  • strīdi – ja uzņēmums jebkad ir izteicis pretenzijas par līguma datu pareizību, kā arī šo pretenziju stāvoklis
  • apgrūtinājumi – ar tiesvedību saistīta informācija, ieskaitot bankrotus, likvidācijas procesus, nodrošinājumus un komercķīlas