Uzņēmumu kredītspējas monitorings

Uzņēmuma kredītspējas monitorings nozīmē, ka regulāri saņemsiet pa e-pastu informāciju par jums interesējoša uzņēmuma izmaiņām kredītspējā, piemēram, jaunu parādu parādīšanos kreditēšanas nozarē vai jaunu parādu parādīšanos pie citu nozaru uzņēmumiem. Pastāv iespēja veidot vairākas uzraugāmo uzņēmumu grupas kur var tikt mainītas parādu summas par kurām uzskatāt, ka uzņēmumam parāds ir nozīmīgs un Jums par to ir noteikti jāuzzina.

Monitorings