Uzņēmumu reģistrs

Pakalpojums “Uzņēmumu reģistrs" ir Uzņēmuma Reģistrā atspoguļotā pamatinformācija par uzņēmumu. Pamatinformācijā ietilpst uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, apmaksātais pamatkapitāls, darbības nozare, dati par uzņēmuma īpašniekiem, valdi un padomi, paraksta tiesiskām personām un apgrūtinājumiem (maksātnespējas un likvidācijas procesiem, nodrošinājumiem, komercķīlām).