Ārvalstu atskaites – Pasūtījuma atskaites un eksperta vērtējums

KIB nodrošina informācijas piegādi par uzņēmumiem no vairāk kā 240 pasaules valstīm. Jums ir iespēja pasūtīt kredītvēstures atskaites no Eiropas, Āzijas, Āfrikas, Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas kontinentu valstīm. Atskaitēs tiek iekļauta visa ar uzņēmumu saistītā informācija, tajā skaitā citu uzņēmumu ziņotā un regulāri atjaunotā informācija par rēķinu nomaksas gaitu kā arī publiski pieejamā informācija par konkrēto uzņēmumu. Atskaitēm ir vienota struktūra, tāpēc, neatkarīgi no kuras valsts nāk atskaite, tās izkārtojums vienmēr ir vienāds. Papildus tādai pamata informācijai kā uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktinformācija ir pieejama arī cita veida informācija:

  • kredītreitings – skaitlis, kas tiek aprēķināts saskaņā ar konkrētu matemātisko algoritmu. Uzņēmuma kredītreitings prognozē, cik
  • augsta vai zema ir uzņēmuma spēja veikt maksājumus tuvāko 12 mēnešu laikā
  • kredītlimits – katram uzņēmumam to izvērtējot tiek noteikts limits darījumiem ar pēcapmaksu
  • dalības – informācija par uzņēmumā iesaistītajām personām – īpašnieki, amatpersonas un to pārstāvības tiesības
  • apgrūtinājumi – ar tiesvedību saistīta informācija, ieskaitot bankrotus, likvidācijas procesus, nodrošinājumus un komercķīlas
  • finanšu pārskati – lielākoties dati pieejami par pēdējiem trīs gadiem

Starptautiskā atskaitē pieejamās informācijas detalizācijas pakāpe atkarīga no attiecīgajā valstī pieejamās informācijas. Lai atvieglotu lēmuma pieņemšanu un informācijas tulkošanu katra atskaite tiek veidota manuāli un datus izvērtē attiecīgās valsts eksperts. Eksperts var sniegt komentāru par uzņēmuma veikto analīzi kas tiks atspoguļots piegādātajā atskaitē.