Kredītbiroja lietošanas noteikumi

Klients nevar lietot KIB sistēmu, kamēr nav piekritis zemāk minētajiem noteikumiem: