Jaunumi

Patēriņa aizdevumi: aizņemas retāk, bet lielākas summas

28.01.2022.

Patēriņa kreditēšanas apjoms atgriezies pirmspandēmijas līmenī, liecina KIB arhīva dati. 2021.gada nogalē banku izsniegtā summa iedzīvotājiem patēriņa kredītos sasniedza 18 510 282 eiro. Salīdzinājumam, 2019.gada janvārī tā bija 16 208 980 eiro. Līdzīga situācija vērojama licencēto kreditētāju jomā: 2021.gada novembrī nebanku aizdevēji bija izsnieguši patēriņa aizdevumos iedzīvotājiem 17 283 278 eiro (2019.gada janvārī – 17 089 050 eiro).

Izmaiņas redzamas nebanku kreditētāju noslēgto līgumu skaitā –  licencēto aizdevēju kredītlīgumu skaits pēdējo trīs gadu laikā ir ievērojami samazinājies (no ~ 30 tūkstošiem 2019.gada janvārī uz ~ 20 tūkstošiem 2021.gada novembrī). Savukārt banku sektorā patēriņa kredītlīgumu skaits šo trīs gadu laikā ir saglabājies nemainīgs.


IEDZĪVOTĀJU KREDĪTSAISTĪBU DINAMIKA GADU GRIEZUMĀ

13.01.2022

Kredītņēmēju un aizdevumu līgumu skaita dinamika pēdējo gadu* laikā parāda, ka, neskatoties uz pandēmijas sociālekonomisko ietekmi, Latvijas iedzīvotāji ir turpinājuši aizņemties. Pie kam līgumu skaits ir kāpis straujāk nekā aizņēmēju skaits, kas liecina par to, ka tiek slēgti vairāki aizņēmumu līgumi vienai personai. 2018.gadā, pateicoties izmaiņām likumdošanā, KIB datu bāzi papildināja banku un alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzēju privātpersonu līgumu dati, proti, izmaiņas likumdošanā ieviesa obligātu prasību visiem licenzētajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem dalīties ar saviem datiem caur kredītbiroju datu apmaiņas sistēmu. Attiecīgi datu bāzē ‘ieplūda’ papildus informācija, kas pirms tam nebija redzama. Tas izskaidro aizdevuma līgumu kopskaita ‘lēcienu’ 2018.gada noslēgumā.

* Datu apkopojums par 2019.gadu nav pieejams.  


DECEMBRIS: PIEAUDZIS IEDZĪVOTĀJU PARĀDS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM

03.01.2021

Gada nogalē ievērojami palielinājušās iedzīvotāju parādsaistības pakalpojumu sniedzējiem (rēķini,  nodokļu parādi,  komunālie parādi u.c.), sasniedzot 232,4 miljonus eiro. Savukārt kopējais privātpersonu parāds finanšu iestādēm uz gada nogali nedaudz samazinājies – 1,31 miljardi eiro. Kopumā 2021.gada laikā iedzīvotāju parādsaistību summa bankām un alternatīvajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem ir piedzīvojusi kritumu, bet kopējais rēķinu parāds pakalpojumu sniedzējiem ir būtiski pieaudzis.