Jaunumi

Izmaiņas KIB kredītreitingā

04.11.2021

Š.g. pirmajā ceturksnī KIB veica kredītreitinga (credit score) ikgadējo pārbaudi. Lai pārbaudītu COVID pandēmijas ietekmi uz kredītreitinga prognozi, dati tika sadalīti trīs grupās:

  1. “kredīti izsniegti pirms pandēmijas"
  2. ‘’kredīti izsniegti pandēmijas sākumā"
  3. “kredīti izsniegti pandēmijas laikā"

KIB kredītreitinga prognozes precizitāte visos trijos periodos saglabājās stabili augsta. Analīzes rezultātā KIB kredītreitingā tika ieviestas vairākas izmaiņas, kuras vēl vairāk uzlabo reitinga precizitāti:

  1. No reitinga tika izslēgti nefinanšu uzņēmumu pieprasījumi (auto un skrejriteņu noma, būvtehnikas noma, u.c.).
  2. Tika samazināta „nebūtisku“ maksājumu pārkāpumu (zem EUR 30) ietekme uz personas kredītrisku, jo tika konstatēta zema korelācija starp personas risku un nebūtisku maksājumu pārkāpumu esamība kredītvēsturē.
  3. Tika samazināta nodokļu parādu kavējumu, kas ir īsāki par 30 dienām, ietekme uz kredītreitingu, jo tika konstatēta zema korelācija starp personas risku un īsu (īsāku par 30 dienām) nodokļu parādu esamība kredītvēsturē.
  4. Tika palielināts risks personām, kuras ir galvinieki kavētiem kredītlīgumiem.
  5. Tika mainīts riska novērtējums personām, kuras ir atdalītas no līgumsaistībām izejot maksātnespējas procesu (situācijās, kad līgumam ir galvotāji).

Kredītreitinga rekalibrācijas rezultātā vairāk kā 20 tūkstošiem privātpersonu kredītreitings uzlabojās no B uz A.