Jaunumi

KIB: iedzīvotāju parādsaistības par komunālajiem maksājumiem nav augušas

Neskatoties uz komunālo pakalpojumu izmaksu un inflācijas kāpumu, iedzīvotāju parādsaistības par komunālajiem pakalpojumiem aizvadītajā ziemā nav būtiski pieaugušas, liecina Kredītinformācijas Biroja (KIB) apkopotā informācija. Svārstības, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir vien 5% robežās.

“Ņemot vērā, ka inflācijas kāpums tieši apkures sezonā sasniedza augstāko līmeni, pastāvēja lielas bažas par iedzīvotāju spēju veikt visus komunālos maksājumus atbilstoši grafikam, mūsu dati rāda, ka parādsaistību apjoms ir saglabājies stabils. Tas nozīmē, ka valsts atbalsta pasākumi kopumā ir bijuši efektīvi un privātpersonu kopējais parāda portfelis par komunālajiem pakalpojumiem ir līdzīgs iepriekšējiem gadiem. Gribas cerēt, ka ir augusi arī finanšu pratība un grūtību gadījumos iedzīvotāji drīzāk ir mainījuši savus paradumus, nevis dzīvojuši uz parāda," saka “Kredītinformācijas Birojs" izpilddirektors Intars Miķelsons. 

Arī Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas dati liecina, ka kopējais parādnieku skaits nav palielinājies, bet ir samazinājies kopējais ūdens patēriņš, atsevišķās apdzīvotās vietās līdz pat 10% no kopējā iepriekšējos gados patērētā ūdens daudzuma.

“Apkopotie dati no ūdens uzņēmumu apsaimniekotājiem liecina, ka šajā ziemā kopējais parādu slogs nav būtiski mainījies, taču ir samazinājies un turpina samazināties ūdens patēriņa apjoms. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji ir domājuši, kā samazināt izdevumu apjomu, mainot dzīvesveidu, un taupīšana notikusi pat uz ūdens patēriņu," saka Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas valdes locekle Antra Alksne. 

Savukārt daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu un uzturēšanu uzņēmums “Civinity" norāda, ka neskatoties uz augsto inflāciju un energoresursu sadārdzinājumu, parādu apjoms pat samazinājies. 

“Šajā apkures sezonā izmaksu pieaugums par siltumenerģiju ir bijis apjomīgs, tomēr iedzīvotāju maksājumu disciplīna ir saglabājusies laba un kopējais parādu apjoms šajā sezonā ir par 12% mazāks, nekā noslēdzot iepriekšējo apkures sezonu. Valsts atbalsts siltumenerģijas izmaksu segšanai bija ārkārtīgi nozīmīgs un pieļaujam, ka bez tā parādu apjoms būtu audzis," Gatis Roze, Civinity Mājas Dzīvojamo ēku pārvaldīšanas daļas vadītājs.

Aicina par parādniekiem ziņot arī mazos pakalpojuma sniedzējus

KIB datubāzē informāciju galvenokārt iesniedz lielie pakalpojumu sniedzēji, piemēram, “Latvenergo", un Latvijas pilsētu komunālo pakalpojumu sniedzēji, kā “Rīgas namu pārvaldnieks", “Jelgavas novada KU" u.c. Lai dati būtu vēl precīzāki un ietvertu arī lauku reģionus, KIB aicina informāciju iesniegt arī mazākiem uzņēmumiem ar nelielu klientu skaitu, kas darbojas Latvijas reģionos. Informācijas iekļaušana par uzņēmuma parādniekiem KIB datu bāzē ir bez maksas, un šādas informācijas apkopošana ļauj veiksmīgāk cīnīties ar ļaunprātīgiem nemaksātājiem.