Mana kredītvēsture

Kredītvēsture veidojas ilgākā laika periodā un sastāv no izpildītajām un neizpildītajām saistībām. Kredītvēsturi var ietekmēt maksāšanas disciplīnas vēsture, kas sastāv ne tikai no izpildītajām, bet arī no aktīvajām saistībām, un no tā, cik akurāti un laicīgi uzņemtās saistības tiek pildītas. Mūsu datu bāze darbojas kā finanšu noliktava, kurā ir akumulēti dati no dažādiem valsts un komercreģistriem.

www.manakreditvesture.lv