Statistika old

uz 2020.gada 31.decembri
Kredītsaistību statistika:
Uzņēmumu skaits, kuri sniedz ziņas par kredītsaistībām*69
Spēkā esošu kredītsaistību skaits 1.24 miljoni
t.sk. spēkā esošu kredītsaistību skaits privātpersonām1.19 miljoni
no tām kredītsaistības ar kavējumiem > 60 dienām un >150 EUR (%)11.6%
t.sk. spēkā esošu kredītsaistību skaits uzņēmumiem78.5 tūkstoši
no tām kredītsaistības ar kavējumiem > 60 dienām un >150 EUR (%)4.7%
Kredītņēmēju skaits718.4 tūkstoši
t.sk. privātpersonas692.4 tūkstoši
no tām privātpersonu skaits, kurām ir aktīvi kredītsaistību kavējumi (%)28.9%
t.sk. uzņēmumi26.04 tūkstoši
no tiem uzņēmumu skaits, kuriem reģistrēti kredītsaistību kavējumi (%) 21.9%
uz 2020.gada 31.decembri
Citu parādsaistību statistika:
Uzņēmumu skaits, kuri sniedz ziņas par parādiem par precēm un pakalpojumiem**124
Aktīvu maksājumu kavējumu >60 dienām skaits***748 tūkstoši
t.sk.maksājumu kavējumu >60 dienām skaits privātpersonām703 tūkstoši
t.sk.maksājumu kavējumu >60 dienām skaits uzņēmumiem45 tūkstoši
Valsts ieņēmumu dienests – aktīvu nodokļu (nodevu) parādu skaits KIB reģistrā****40.6 tūkstoši
t.sk. aktīvu privātpersonu nodokļu (nodevu) parādu skaits5.7 tūkstoši
t.sk. aktīvu uzņēumu nodokļu (nodevu) parādu skaits34.9 tūkstoši

Piezīmes:
* Fizisko un juridisko personu datu par personu kredītsaistībām un šo saistību izpildes gaitu apstrāde AS Kredītinformācijas Birojs tiek veikta saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likumu, Kredītiestāžu likumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
** Dalība kredītinformācijas birojā ir atvērta visu nozaru uzņēmumiem, kuriem ir svarīga savu klientu un sadarbības partneru kredītriska vērtēšana izmantojot datu apmaiņu ar kredītinformācijas biroju starpniecību.
*** aktīvi kavēti maksājumi telekomunikāciju, komunālo pakalpojumu, pārādu piedziņas u.c. uzņēmumiem neskaitot vēsturiski kavētos nokārtotos parādus. Ziņas par nokārtotiem parādiem KIB reģistrā glabājas piecus gadus pēc parāda samaksas dienas vai pēc dienas, kad parāda saistība ir izbeigusies uz cita tiesiska pamata.
**** nodokļu (nodevu) parādi (privātpersonas saimnieciskās darbības veicēji un juridiskas personas), kuru parāds VID ir pārsniedzis 150 eiro uz katra mēneša 7.datumu. Datu avots: Valsts Ieņēmumu Dienests