Kredītreitinga kalkulators

Kredītreitinga kalkulators ir skaitlis, kas raksturo privātpersonas kredītspēju. Tas ir paredzēts gadījumos, kad kredītdēvējam nav pieejas privātpersonas datiem. Šajā gadījumā nepieciešamie dati tiek iegūti intervējot privātpersonu klātienē, aizpildot aprēķinam nepieciešamos datu laukus. Jo augstāks aprēķinātais skaitlis, jo augstāka privātpersonas kredītspēja. Kredītspējas aprēķins tiek veikts tuvākiem 12 mēnešiem. Skaitlis tiek iegūts, veicot matemātiskus aprēķinus pēc intervijā aizpildītās informācijas analīzes.