Fizisko personu kredītspējas monitorings

Fizisko personu kredītspējas monitorings nozīmē, ka regulāri saņemsiet pa e-pastu informāciju par Jūsu klientu (fiziskās personas ar kurām noslēgts kredītlīgums) kredītspējas izmaiņām, piemēram, jaunu parādu parādīšanos kreditēšanas nozarē vai jaunu parādu parādīšanos pie citu nozaru uzņēmumiem, informāciju par kredītsaistību dzēšanu vai jaunu kredītsaistību nodibināšanu un citu saistošu informāciju.