Ārvalstu atskaites

KIB piedāvā unikālu iespēju uzņēmumiem ar darījuma partneriem Baltijā pasūtīt kredītvēstures atskaites no Lietuvas, Igaunijas un/vai Somijas valstu kredītbirojiem. Katras valsts kredītbirojs piedāvā visplašāko informāciju par pieprasīto uzņēmumu. Atskaitēs tiek iekļauta visa kredītbirojam pieejamā ar uzņēmumu saistītā informācija, tajā skaitā citu uzņēmumu ziņotā un regulāri atjaunotā informācija, rēķinu nomaksas gaita, kā arī publiski pieejamā informācija par konkrēto uzņēmumu.

Papildus pamata informācijai – uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktinformācija ir pieejama arī cita veida informācija:

  • kredītreitings – kaimiņvalstu uzņēmumi 90% gadījumu lēmumus par sadarbību pieņem balstoties uz kredītbiroja sniegtā kredītreitinga pamata. Kredītreitings ir uzņēmuma kredītspējas novērtējums – skaitlis, kas tiek aprēķināts saskaņā ar konkrētu matemātisko algoritmu. Uzņēmuma kredītreitings prognozē, cik augsta vai zema ir uzņēmuma spēja veikt maksājumus tuvāko 12 mēnešu laikā
  • dalības – informācija par uzņēmumā iesaistītajām personām – īpašnieki, amatpersonas un to pārstāvības tiesības
  • apgrūtinājumi – ar tiesvedību saistīta informācija, ieskaitot bankrotus, likvidācijas procesus, nodrošinājumus un komercķīlas