Kredītreitings

Kredītreitings ir uzņēmuma kredītspējas novērtējums – skaitlis, kas tiek aprēķināts saskaņā ar konkrētu matemātisko algoritmu. Uzņēmuma kredītreitings prognozē, cik augsts vai zems ir risks kavēt maksājumus tuvāko 12 mēnešu laikā.

Uzņēmuma kredītvēsture var ietvert lielu daudzumu informācijas, kas var apgrūtināt lēmuma pieņemšanas procesu – pārskati var būt vairāk nekā 20 lappuses gari. Tādēļ uzņēmuma kredītreitings ir noderīgs rīks lēmumu pieņemšanā.

Uzņēmuma kredītreitings ietver visu ar attiecīgā uzņēmuma kredītu un uzņēmējdarbību saistīto informāciju, kas tiek uzglabāta KIB datubāzē, analīzes apkopojumu. Tas paredzēts, lai saīsinātu attiecīgo informāciju, to apkopojot ar konkrētu skaitli, kas tiek attēlots gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. Uzņēmuma kredītreitings ir kvantitatīvs rādītājs, un tas svārstās no 0 līdz 130, kur augstāks skaitlis ir attiecināms uz zemāku risku.