ATSKAITES PAR UZŅĒMUMIEM ĀRVALSTĪS AR PIEVIENOTU EKSPERTA SLĒDZIENU

KIB nodrošina informācijas piegādi par uzņēmumiem no vairāk kā 240 pasaules valstīm. KIB informācijas apkopošanai dažādās valstīs izmanto vairākus avotus, jo informācijas piegādātājiem kvalitāte dažādos reģionos atšķiras. Datu precizitātei KIB izmanto vairākus informācijas avotus, lai Latvijas uzņēmumiem nodrošinātu iespēju saņemt vienlīdz kvalitatīvus datus no visām pasaules valstīm!

Jums ir iespēja pasūtīt kredītvēstures atskaites no Eiropas, Āzijas, Āfrikas, Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas kontinentu valstīm. Atskaitēs tiek iekļauta visa ar uzņēmumu saistītā informācija, tajā skaitā citu uzņēmumu ziņotā un regulāri atjaunotā informācija par rēķinu nomaksas gaitu, kā arī publiski pieejamā informācija par konkrēto uzņēmumu. Atskaitēm ir vienota struktūra, tāpēc, neatkarīgi no kuras valsts saņemta atskaite, tās izkārtojums vienmēr ir vienāds. Papildus pamata informācijai kā uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktinformācija tiek iekļauta arī šāda informācija:

  • kredītreitings – vērtējums, kas tiek aprēķināts saskaņā ar konkrētu matemātisko algoritmu. Uzņēmuma kredītreitings prognozē, cik augsta vai zema ir uzņēmuma spēja veikt maksājumus tuvāko 12 mēnešu laikā
  • kredītlimits – katram uzņēmumam to izvērtējot tiek noteikts limits darījumiem ar pēcapmaksu
  • daļas uzņēmumā – informācija par uzņēmumā iesaistītajām personām – īpašnieki, amatpersonas un to pārstāvības tiesības
  • apgrūtinājumi – ar tiesvedību saistīta informācija, ieskaitot bankrotus, likvidācijas procesus, nodrošinājumus un komercķīlas
  • finanšu pārskati – dati visbiežāk ir pieejami par pēdējiem trīs gadiem

Starptautiskā atskaitē iekļautās informācijas detalizācijas pakāpe atkarīga no attiecīgajā valstī pieejamās informācijas. Lai atvieglotu lēmuma pieņemšanu un informācijas tulkošanu katra atskaite tiek veidota manuāli un datus izvērtē attiecīgās valsts eksperts. Eksperts var sniegt komentāru par datiem un veikto analīzi, kas tiks atspoguļots piegādātajā atskaitē.