Uzturlīdzekļu garantijas fonda atskaite

Uzturlīdzekļu garantijas fonda izziņā par kredīta ņēmēja ienākumiem tiek iekļauta informācija par personas parādiem Uzturlīdzekļu garantijas fondam, t.i. nesamaksātie alimenti, kuru maksājumus atbildīgā bērna vecāka vietā veicis Uzturlīdzekļu garantijas fonds.

Izziņā tiek iekļautas šādas ziņas:

  • Pamatparāda summa
  • Uzkrātie procenta maksājumi
  • Atgrieztā parāda summa

KIB drīkst izsniegt Uzturlīdzekļu garantijas fonda izziņu kredītiestādēm, kredītiestāžu filiālēm, kapitālsabiedrībām, kas sniedz kreditēšanas un finanšu līzinga pakalpojumus, apdrošināšanas sabiedrībām un elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem – ziņas par parādnieku, ar kuru tie dibina vai groza līgumsaistības.