Jaunumi

Finanšu nozares asociācijai pievienojas AS “SK ID Solutions” un AS “Kredītinformācijas Birojs”

Septembrī Finanšu nozares asociācijai (Asociācija) pievienojās divi jauni asociētie biedri – AS “SK ID Solutions" un AS “Kredītinformācijas Birojs".

“Asociācijas mērķis ir sadarbībā ar valsts, nevalstiskā sektora un citu nozaru partneriem mērķtiecīgi uzlabot uzņēmējdarbības un finanšu pakalpojumu vidi Latvijā, kā arī veicināt Latvijas finanšu nozares starptautisko reputāciju un konkurētspēju. Svarīgi, lai ikviena asociētā biedra un biedra mērķi, intereses un vērtības sakrīt ar Finanšu nozares asociācijas uzstādījumiem un pamatprincipiem. Tādēļ novērtējam AS “Kredītinformācijas Birojs" un AS “SK ID Solutions" pievienošanos Asociācijai", uzsver Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

AS “Kredītinformācijas Birojs" ir dibināts 2013. gada 22. maijā un ir pirmais licencētais birojs Latvijā, kas nodrošina kredītinformācijas un riska pārvaldības risinājumu pakalpojumus. Tā sadarbības partneri ir Latvijas kredītiestādes, licencētie patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji, apdrošināšanas akciju sabiedrības, parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji un virkne citu nozaru uzņēmumu. Biroja akcionāri ir pašreizējie Asociācijas biedri AS “Swedbank", AS “SEB banka", AS “Luminor Bank", AS “Citadele banka", kā arī starptautisks kredītinformācijas biroju operators Creditinfo Grupa. Līdzīgi biroji darbojas visās Skandināvijas valstīs.

“Asociācijai ir nozīmīga loma kredītinformācijas biroju sistēmas izveidē Latvijā, kas, savukārt, ir veicinājis atbildīgu kreditēšanu un iedzīvotāju finanšu pratību, jo katram tagad ir iespēja iegūt savu kredītvēsturi un novērtēt savu kredītrisku. Kredītinformācijas biroju likums, saskaņā ar kuru darbojas kredītbirojs, tika pieņemts pateicoties Asociācijas iniciatīvai. Līdzīgi likumi un biroji darbojas visās Skandināvijas valstīs", atzīmē Jānis Timmermanis, “Kredītinformācijas Birojs" valdes priekšsēdētājs.

AS “SK ID Solutions" ir dibināts 2001. gadā Igaunijā, savukārt Latvijas filiāle dibināta 2019. gadā. Tā dibinātāji ir AS “SEB banka", AS “Swedbank" un Telia Eesti. AS “SK ID Solutions" sniedz uzticamības pakalpojumus – autentifikācijas un kvalificēta elektroniskā paraksta rīku Smart ID, laika zīmogus, sertifikāta derīguma pārbaudes pakalpojumu, kā arī organizācijas zīmogus. Klientu autentifikācijas rīks Smart-ID nodrošina lietotājiem iespēju piekļūt e-pakalpojumiem tādās nozarēs kā finanses, izglītība, telekomunikācijas, enerģētika, kā arī saņemt dažādus valsts iestāžu un e-komercijas pakalpojumus.

“SK ID Solutions ļoti novērtē lielo asociācijas ieguldījumu dažādu digitālo pakalpojumu attīstīšanā un popularizēšanā Latvijā. Tāpēc mēs esam priecīgi pievienoties un turpmāk kopīgi Latvijā veidot drošas digitālās transformācijas vidi," saka SK ID Solutions Globālās biznesa attīstības un Latvijas filiāles vadītāja Sanita Meijere.

AS “Kredītinformācijas Birojs" darbosies vairākās Asociācijas komitejās un darba grupās – Kreditēšanas komitejā, Darbības atbilstības komitejā un GDPR darba grupā. Savukārt AS “SK ID Solutions" iesaistīsies Maksājumu un digitālo produktu komitejā, Komunikācijas komitejā un IT drošības darba grupā.

Asociētajiem biedriem vai biedriem jāapliecina gatavība pievienoties Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas politikas vadlīnijām. Asociācijas mērķu sasniegšanu prioritārajos virzienos nodrošina komitejas un darba grupas, kurās strādā eksperti no Asociācijas biedru vidus. Komiteju uzdevums ir veicināt jomas stratēģisko attīstību un īstenot konkrētus pasākumus. Lai kļūtu par Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru vai biedru, aicinām sazināties ar Asociācijas valdi.


KIB ikmēneša ziņas SEPTEMBRIS 2020

KIB datubāzes statistika

Uz šī gada 31. augustu KIB sistēmā reģistrēti vairāk kā 1,24 miljoni AKTĪVI kredītlīgumi par 23,55 miljardiem EUR, no kuriem vairāk kā 10 miljardi sastāda privātpersonu saistības.
No visiem aktīvajiem līgumiem, vairāk kā 60 dienas tiek kavēti 22% līgumu, kas ir aptuveni 1,54 miljardi EUR.
Paralēli kreditoru izsniegtajiem līgumiem, KIB sistēmā ir informācija arī par kavētajiem rēķiniem un VID nodokļu parādiem. Šobrīd KIB datubāzē ir dati par kavētajiem rēķiniem 130 miljonu EUR apmērā un nodokļu parādi 595 miljonu EUR apmērā.

Sīkāku informāciju par statistiku skatīt šeit: http://www.kib.lv/statistika/

Jauni sadarbības partneri

Vasaras periodā KIB datubāzei pievienojušies jauni datu devēji.

Industra Bank AS
UniCredit Leasing SIA
SME Finance SIA
AI Konsultāciju birojs SIA
ALOJA-STARKELSEN SIA
Altia Latvija SIA
Aon Baltic UADBB Latvijas filiāle
Dobeles Ūdens SIA
Freeway Logistics SIA
GROS AUTO GRUPA SIA
Hansamatrix AS
LYTAGRA AS
Structum SIA
Trans Trade Logistics SIA
Winkler Baltija SIA

Visu datu devēju saraksts pieejams http://www.kib.lv/privatpersonam/datu-deveji/

Kvalitātes zīme “STIPRĀKAIS LATVIJĀ 2020"

Jau ceturto gadu AS “Kredītinformācijas Birojs" veicis Latvijas visu uzņēmumu izvērtēšanu un veiksmīgākajiem uzņēmumiem piešķir kvalitātes zīmi “Stiprākais Lativjā". Pēc 2019.gada finanšu datiem, KIB datubāzē esošās kredītinformācijas un Covid-19 ietekmes uz uzņēmumu, šogad sertifikātam “STIPRĀKAIS LATVIJĀ 2020" kvalificējušies 3,5% no visiem Latvijas uzņēmumiem iepriekšējo 5% vietā.
Stiprākie Latvijā kopumā nodarbina 150 tūkstošus cilvēku un apgroza kopā 12 miljardus eiro. Mazākā “Stiprākais Latvijā" uzņēmuma apgrozījums 2019.gadā ir 30 tūkstoši eiro, bet lielākā uzņēmumu apgrozījums sasniedz vairākus simtus miljonus eiro.
Latvijas nozares kuras visplašāk pārstāvētas ar kvalitātes zīmi “Stiprākais Latvijā" ir tirdzniecība (20% stipro uzņēmumu), transporta pakalpojumi (8%), būvniecība (7%). Stiprāko uzņēmumu sarakstā ir arī ārstu prakses un slimnīcas (5% stipro uzņēmumu). Konsultāciju bizness un ražošana – katru nozari pārstāv 6% uzņēmumu. Mazāk šajā sarakstā ir izglītības (0,1%), ēdināšanas (0,1%) u.c. nozares.


AS Kredītinformācijas Birojs uzlabo privātpersonu kredītriska aprēķinu!

Šodien, 17.jūnijā, pēc liela apjoma darba, kas ilga vairākus mēnešus, AS Kredītinformācijas Birojs ievieš jaunu statistisko modeli, kurš prognozē kredītņēmēja kredītrisku. Jaunais kredītreitings prognozē varbūtību, ka konkrētais kredītņēmējs kavēs kredītsaistību maksājumus ilgāk par 60 dienām nākamo 12 mēnešu laikā, pie tam saistību vērtībai jābūt vismaz EUR 150 vērtībā.

Analizējot saistību izpildi gandrīz 3 miljoniem kredītsaistību, kuras glabā AS Kredītinformācijas Birojs, ir izdevies noteikt faktorus, kuriem ir visnozīmīgākā ietekme uz Latvijas kredītņēmēju spēju sekmīgi kārtot uzņemtās saistības. Mainīgos un to ietekmi uz kredītrisku var apvienot trijās lielās grupās:

Kredītņēmēja vecums– jo vecāks ir kredītņēmējs, jo labāka ir tā maksāšanas disciplīna. Kredītsaistību analīze laika periodā no 2017.-2020 gadam parāda, ka kredītņēmēji, kuriem ir 60 un vairāk gadu kavē kredītmaksājumus piecas reizes mazāk par 20 gadīgiem kredītņēmējiem.

Kredītsaistību struktūra – esošo kredītsaistību struktūra brīdī, kad kredītņēmējs uzņemas jaunas saistības. Piemēram, esošo kredītsaistību amortizācijas pakāpe (pilnīgi jaunas saistības vai nomaksāta lielākā daļa esošo saistību). Vai personai ir pārsnieguma kredīti/ kredītkartes/ kredītlīnijas, un kāda ir to limita attiecība pret faktiski izlietoto apjomu, u.c.  Piemēram, personas, kuras ilgstoši izmanto gandrīz 100% no tai piešķirtās kredītlīnijas, kavē kredītmaksājumus divas reizes biežāk nekā personas, kuras vidējais mēneša atlikums ir 50% no piešķirtā kredītlimita.

Pārmērīgas aizņemšanās indikatori – tādi rādītāji, kā daudzi patēriņa kredīti pie dažādiem kredītdevējiem, kredītmaksājumu kavējumu biežums, pieprasījumi no distances kredītu devējiem īsā laika sprīdī, kavētas saistības, kuras kredītņēmējs ir galvojis, vēsturiskās kredītsaistības nokārtotas ar kavējumiem vai dzēstas tās cedējot, nodokļu un komunālo pakalpojumu maksājumu parādi, saistība ar uzņēmumiem (kā valdes loceklim vai īpašniekam), kuriem ir būtiski maksājumu kavējumi, u.c. radītāji.

Ar savu kredītreitingu, kuru izmanto arvien vairāk Latvijas kredītdevēju, privātpersonas var iepazīties kļūstot par manakreditvesture.lv abonentu. Jaunais kredītreitings aizstās pašreiz izmantoto modeli un pašreizējiem manakreditvesture.lv abonentiem ir pieejams bez papildus maksas.


Lietuvā Centrālā banka aicina uzņēmumus apmainīties ar parādnieku datiem

Lietuvas centrālā banka sadarbībā ar kredītbiroju ir uzsākusi kampaņu, kurā aicina uzņēmumus nodot debitoru datus kredītbirojam, kā arī nekavēties ar datu atjaunošanu tiem uzņēmumiem, kuri jau izmanto parādnieku datu apmaiņas iespēju.

Lietuvas centrālās bankas sadarbības partnera, kredītbiroja “Creditinfo" datu apmaiņas dalībnieku skaits šobrīd ir ap diviem tūkstošiem uzņēmumu. Latvijā debitoru datu apmaiņu pagaidām izmanto ap 200 uzņēmumiem, liecina “Kredītinformācijas Birojs" (KIB) informācija.

Debitoru datu apmaiņa palīdz izslēgt ‘sliktos’ uzņēmumus no aprites. “Uzņēmumi iesniedz savus debitoru datus kredītinformācijas birojam, pretī saņemot informāciju par citiem viņus interesējošiem uzņēmumiem, tādejādi tie var precīzāk izvērtēt sadarbības partneru spēju norēķināties. Latvijā, visbiežāk, tā vietā, lai pārbaudītu uzņēmuma maksātspēju un turpinātu sniegt pakalpojumus uz pēcapmaksu, uzņēmēji atceļ pilnīgi visiem klientiem pēcapmaksas iespēju, tā viens otram ‘cērtot rokā’ un bremzējot uzņēmējdarbības vidi kopumā", uzsver Intars Miķelsons, KIB valdes loceklis.

Kopumā KIB arhīvā šobrīd ir dati par 650 tūkstošiem privātpersonu un ap 400 tūkstošiem uzņēmumu, no tiem aktīvi ir ap 120 tūkstošiem uzņēmumu: 20 tūkstošiem ir aktīvi līgumi ar kredītiestādēm, 3,5 tūkstoši līgumi tiek kavēti kredītiestādēm, 8 tūkstoši rēķini kavēti uzņēmumiem, 80 tūkstošiem uzņēmumu ir nodokļu parādi. 

Latvijā ir aktīvi divi kredītbiroji, kas darbojas uz speciāla likuma pamata. KIB ir pirmais licenzētais kredītbirojs un vienīgais Latvijas kredītinformācijas birojs, kas uzglabā un piedāvā informāciju ne vien par fiziskām, bet arī par juridiskajām personām.

KIB ir Lietuvas kredītbiroja “Creditinfo" māsas uzņēmums, kas pārstāvēts visās Baltijas valstīs, Lielbritānijā, Čehijā, Slovākijā, Īslandē, Maltā, Gruzijā, Ukrainā – kopā vairāk nekā 30 valstīs Eiropā un pasaulē. www.kib.lv


Vai rēķins tiks apmaksāts, vai būs jānoraksta? Atbilde slēpjas tajā, cik aktuāla un efektīvi apstrādāta informācija ir Jūsu rīcībā

Krīzes laikā uzņēmumi meklē veidus, kā sevi paglābt no smagās ekonomiskās vētras. Varianti ir dažādi, bet bieži vien tiek piemirsts galvenais – kritiska nepieciešamība pēc precīzas un savlaicīgas informācijas par klientu šā brīža situāciju. Kritiska, jo informācijas pieejamība vai tās trūkums šodien nozīmē – parāds būs jānoraksta vai Jūs to atgūsiet.

Situācija, kādā šobrīd atrodamies ir unikāla. Tā ir vēl nepieredzēta ekonomiskās aktivitātes lejupslīde, kas notiek vienlaikus visā pasaulē. Pandēmijas ekonomiskās sekas būs smagas, un nav pārspīlēti teikt, ka tirgus pašlaik saskaras ar savu vislielāko izaicinājumu, ja nē vēsturē, tad noteikti kopš 2008. gada finanšu krīzes.

Uzņēmēji ar kredītriskiem ir saskārušies arī līdz šim, tomēr krīzes situācijā korekti izvērtēt jaunos un esošos sadarbības partnerus ir dubults izaicinājums. Pieaugot bezdarbam, un daudziem uzņēmumiem saskaroties ar nopietnām finansiālām grūtībām, sagaidāms smags spiediens uz maksāšanas disciplīnu. Mazs vai vidēja lieluma uzņēmums, tieši vai netieši, bet visi ir cieši saistīti ar citu uzņēmēju veiksmēm un neveiksmēm dažādās valstīs visā pasaulē.

Creditinfo grupas pārstāvētājos tirgos novērojam, ka nokavēto maksājumu skaits sāk pieaugt, kas ir savlaicīgs un skaidrs brīdinājums par gaidāmo sadarbības partneru spēju mazināšanos samaksāt pēcapmaksas rēķinus. Tas, ko katrs uzņēmējs var darīt nekavējoties, ir uzraudzīt katra sava sadarbības partnera biznesa situāciju. Tajā pašā laikā uzreiz ir arī jāpārskata biznesa lēmumu pieņemšanas process. Patreizējā situācijā veicamās darbības:

  • Apzināt kredītriska politikas lēmumus – kad, kuros brīžos uzņēmums sniedz pakalpojumus/preces uz pēcapmaksu, un, kad to nedara;
  • Pārskatīt procesus, kas saistīti ar parādu piedzīšanu un pielāgot parādu piedziņas stratēģiju jaunajai situācijai. Nepieciešamības gadījumā vērsties pie uzņēmumiem, kuri ir specializējušies parādu piedziņā vai iesaistīt ārpakalpojuma sniedzējus šajā procesā ātrāk;
  • Pārskatiet prioritātes savu resursu izlietošanā, mainot akcentus uz to, kas ir svarīgi. Šobrīd ir svarīgi regulāri izvērtēt katru jauno sadarbības partneri, un, iespējams, arī katru darījumu ar jau esošo sadarbības partneri tikpat detalizēti, kā gadījumā, ja šis darījums notiktu ar jaunu sadarbības partneri;
  • Jāpalielina lēmumu pieņemšanas ātrums – šodien lēmumi jāpieņem stundas, vēlākais dienas laikā, bet ne nedēļu vai mēnešu laikā;
  • Uzraugiet savu nozari, konkurentus, ne tikai klientus. Izmantojiet automātiskos paziņojumus par izmaiņām tirgū kā arī klientu un sadarbības partneru portfelī.
Photo by Fernando @cferdo on Unsplash

Ja izanalizēt klientu portfeli vēl ir izpildāms uzdevums, tad noorientēties procesos, kas notiek tirgū, var būt liels izaicinājums. Katra uzņēmēja rīcībā esošā informācija tomēr parāda tikai daļu kopainas – Jūsu klientu pašreizējo situāciju, spēju samaksāt konkrēto, Jūsu izrakstīto rēķinu, bet vai sadarbības partneris spēj samaksāt arī citus rēķinus, citiem uzņēmējiem?

Tas, kas pietrūkst un ir izšķiroši ekonomiskā stresa laikā, ir spēja redzēt visas Jūsu klientu aktivitātes pret ikvienu sadarbības partneri jebkurā nozarē. Ja klients cieš finansiālas grūtības citur tirgū un nevar norēķināties ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, pastāv liela varbūtība, ka viņš drīz paliks parādā arī Jums.

Tieši šeit var palīdzēt KIB informācija par uzņēmumu nesamaksātajiem rēķiniem un automātiskie paziņojumi par jauniem kavētiem rēķiniem citiem uzņēmumiem (monitoringa pakalpojums). Monitorings ir vienkāršs instruments, proaktīvai, jaunas informācijas saņemšanai ikreiz, kad par kādu no Jūsu klientiem cits uzņēmums būs iesniedzis informāciju par jaunu nesamaksātu rēķinu. Monitorings jums palīdzēs savlaicīgi uzzināt, ja Jūsu klients:

  • Nav apmaksājis rēķinu (60+ dienas);
  • Kavēto rēķinu apjoms sasniedzis noteiktu summu;
  • Tiek pieteikta maksātnespēja;
  • Uzņēmumam mainās īpašnieki vai valde
  • Citi, kopā 30+ notikumi.

Monitoringu var aktivizēt dažu minūšu laikā un turpmāk katru nakti tiks pārbaudītas, kādas izmaiņas notikušas dienas laikā un, ja būs jauna informācija, tā tiks nosūtīta Jums uz e-pastu, turklāt šobrīd pakalpojums ir pieejams bez maksas. Apbruņojušies ar šo informāciju, Jūs varat savlaicīgi apzināt riskantos klientus un rīkoties, piemēram, neizsniegt pasūtījumu kamēr nav samaksāts rēķins, ja pastāv tāda iespēja, paņemt atpakaļ preci, ja tomēr pakalpojums jau sniegts un preci atgūt nav iespējams, piedāvāt atmaksas grafiku un sekot līdzi tā izpildei. Ja parāda atmaksas grafiks netiek pildīts, uzsākt aktīvu parāda piedziņu utml. Informācija piešķir Jums variantus rīcībai un spēju pieņemt vislabākos lēmumus tieši Jūsu uzņēmumam.

Photo by Jaredd Craig on Unsplash

Frāze “zināšanas ir spēks" vēl nekad nav bijusi tik patiesa, jo tikai, izmantojot KIB datus, Jūs spēsiet efektīvi iegūt informāciju par Jūsu klientu visām darbībām. Savukārt, iegūtā informācija Jums sniegts iespēju pasargāt savu biznesu. Šim ir jābūt pirmajam solim, gatavojoties ekonomikas lejupslīdei!


KIB: kredītriska vadība pandēmijas izraisītas ekonomiskās krīzes apstākļos

Maksātnespējas risks pašlaik pieaug strauji un praktiski visās nozarēs. Pāriet uz priekšapmaksu nozīmē zaudēt klientus, padarot pandēmijas izraisītās krīzes sekas vēl smagākas. Tādēļ ir svarīgi saglabāt mieru un atcerēties, ka īstermiņa likviditātes problēmas ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu dēļ ne vienmēr nozīmē klientu bankrotu. Šādos apstākļos lēmumi ir jābalsta uz visu pieejamo informāciju. Savukārt informācijai ir jābūt precīzai un aktuālai, uzsver “Kredītinformācijas Birojs" (KIB).

Kredītinformācijas un riska pārvaldības risinājumu pakalpojumu sniedzēju grupa “Creditinfo Group", kuru Latvijā pārstāv KIB, izplatījusi ieteikumus rīcībai uzņēmējiem pandēmijas skartajās valstīs.

Photo by Keegan Houser on Unsplash

# 1 Saglabāt mieru

Situācijā, kad vairs nevar paļauties uz vēsturisko sadarbību un finanšu pārskatiem, kuri atspoguļo situāciju kāda bija uzņēmumā pirms 16 mēnešiem, uzņēmumi mēdz asi reaģēt uz jebkuru informāciju par sadarbības partnera finanšu stāvokli. Tādēļ, vērtējot informāciju, par sadarbības partneru kavētajiem maksājumiem, Creditinfo grupa rekomendē uzņēmumiem ņemt vērā ne tikai kavējuma faktu, bet arī kavējuma ilgumu un summu.

Savukārt, slēdzot individuālas vienošanās par maksājuma termiņu pagarināšanu, vai rēķinu apmaksu pa daļām, kredītbiroja lietotāji iekļauj attiecīgo pazīmi arī kredītbiroja datubāzē, lai informācijas saņēmējam būtu skaidrs konteksts, kurā parāds ir radies un atrodas pašlaik. Šādā veidā kredītbiroja datu apmaiņas sistēmā tiek atsijāti tie uzņēmumi, kuri ar saviem piegādātājiem/kreditoriem problēmas risina, no tādiem, kas atsakās no problēmu risināšanas.

“Piemēram, banku nozarē ir pieņemts ziņot par visiem kredītu maksājumu kavējumiem, kas ir vecāki par 60 dienām un par parāda summa pārsniedz 150 eiro. Taču, atliekot maksājumus caur “kredītu brīvdienām" vai cita veida kredītmaksājumu “moratoriju", kavējums netiek fiksēts nebojājot kredītvēsturi. Savukārt, citas pazīmes, kuras norāda uz to, ka līgums ir pārskatīts, datu devējs parasti norāda tā, lai neradītu negatīvas un neatgriezeniskas sekas aizņēmējiem, kuri nevar izpildīt saistības pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ" uzsver KIB valdes priekšsēdētājs Jānis Timermanis.

#2 Pārvērtējiet kredītlimitus

Lai gan kredītlimitu samazināšana notiek daudzos uzņēmumos, to pamatā dažkārt ir subjektīvi faktori, nevis precīza un aktuāla informācija. Saņemot informāciju par sava sadarbības partnera parādiem citiem uzņēmumiem, kuri tiek ilgstoši kavēti, vai arī kur vienošanās par atliktajiem maksājumiem netiek pildītas, palīdzēs uzņēmumiem labāk sadalīt ierobežotos apgrozāmā kapitāla resursus starp klientiem.

Uzņēmumiem, kuri kredītriska vadīšanai izmanto uzņēmumu kredītreitingus, būtu jāņem vērā, ka straujas ekonomikas bremzēšanās apstākļos, kredītreitinga prognozētā defolta varbūtība būs optimistiskāka par patieso, taču reitings turpinās precīzi kārtot uzņēmumus pēc to kredītriska. Tas nozīmē, ka sakārtojot savus klientus pēc to kredītreitinga, uzņēmēji gūst vēl vienu atskaites punktu, lai saprastu, kuriem no klientiem vērts saglabāt kredītlimitus.

#3 Monitorings, monitorings un vēlreiz monitorings

Situācijā, kad tirgus strauji mainās uz leju, kredītriska vadība patērē milzīgus iekšējos resursus. Latvijā, līdzīgi kā citās valstīs, kurās pārstāvēta Creditinfo grupa,  KIB piedāvā  uzņēmumiem, kuri šobrīd neizmanto monitoringa pakalpojumu, pieslēgties datu apmaiņas sistēmai un sākt debitoru datu apmaiņu, saņemot  līdz 2020. gada 30. jūnijam monitoringa pakalpojumu bez maksas. Tas nozīmē, ka uzņēmums laicīgi saņems informāciju par sava sadarbības partnera vai klienta maksājumu kavējumiem, rezultātā pārvaldīs aktuālo informāciju korekta lēmuma pieņemšanai. 


2019. gada otrajā pusē KIB datubāzei pievienojušies jauni datu devēji

VIA SMS SIA
Sanitex SIA
LandCredit SIA
Ātrais kredīts SIA
Inkasso SIA
Agrimatco Latvia SIA
KG Knuttsen SIA
JAUDA-KOKS SIA
Flexidea SIA
Enefit SIA
Vanilla Travel SIA
Alfestus UAB
Jupojos statybines medžiagos UAB
Gaismas Stils SIA

Viss datu devēju saraksts: http://www.kib.lv/privatpersonam/datu-deveji


Sertifikāts STIPRĀKAIS LATVIJĀ 2019

KIB jau trešo gadu pēc kārtas ir veicis visu Latvijas Uzņēmumu reģistrā reģistrēto uzņēmumu sertificēšanu un kopš rudens uzņēmumiem piedāvā iegādāties sertifikātu STIPRĀKAIS LATVIJĀ 2019.  Sertifikātu savā īpašumā var iegūt  aptuveni tikai 5% no visiem Latvijas uzņēmumiem, kuriem ir izpildījušies augstie sertificēšanas kritēriji.

Pārbaudiet, vai Jūsu uzņēmums ir  STIPRĀKAIS LATVIJĀ 2019: kib.lv/stiprakais-latvija


Apvienojot vairāku reģistru datus, izveidots virtuālais kredītbirojs

Sākot ar novembri Latvijas kredītu devējiem pieejams vienots virtuālais kredītbirojs – tiešsaistes risinājums, kurš vienā kredītvēstures izziņā apvieno ziņas par visām patērētāju kredītsaistībām un ienākumiem. Ziņu avoti ir abi Latvijā licencētie kredītinformācijas biroji – “Kredītinformācijas Birojs" (KIB) un “CREFO Birojs", kā arī Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Tiešsaistes risinājums reālā laika režīmā apkopo informāciju no trim avotiem, veic kredītsaistību ziņu analīzi, lai izslēgtu kredīlīgumu dublikātus, ja viens un tas pats kreditors abos kredītbirojos noziņojis vienu un to pašu kredītlīgumu, un aprēķina personas kredītmaksājumu/ienākumu attiecību, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) vadlīnijām patērētāju kreditēšanas jomā.

Tas nozīmē, ka kredītu devējiem tagad vienkopus ir pieejami visi personas dati, lai tie spētu izpildīt maksātspējas izvērtēšanas prasības. “Informācija par personas ienākumiem un kredītsaistībām, kuras glabājas abos kredītinformācijas birojos, tiek apkopota vienā atskaitē un tas notiek reālā laika režīmā. Aprēķinos iestrādāti PTAC noteiktie rādītāji patērētāju kreditēšanas nozarei, kas ierobežo personai izsniedzamo kredītu maksimālo summu, atkarībā no ienākumiem. Šis risinājums ir radīts, lai samazinātu laiku kredīta izsniegšanas lēmuma pieņemšanai, vienlaicīgi izpildot PTAC prasības attiecībā uz patērētāja maksātspējas izvērtēšanu," stāsta KIB valdes priekšsēdētājs Jānis Timermanis.

Sistēmā būs redzami personas atvērtie kredītlīgumi, t.i. spēkā esošās saistības, tāpat arī vēsturiskie līgumi, tie, kuri izbeigti gan norēķinoties laicīgi, gan arī ar kavējumu, kā arī privātpersonas saistības pret komunālo pakalpojumu, parādu piedziņas un citiem uzņēmumiem, kuri ir noslēguši sadarbības līgumus ar KIB.

Šobrīd jaunais risinājums ir pieejams tikai licencētiem patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem un kredītiestādēm. Pēc tam, kad tiks atcelti likumdošanā noteiktie ierobežojumi, šo informāciju par savām saistībām un ienākumiem varēs saņemt arī pati privātpersona. Pašreiz, informāciju, kuru par kredīta ņēmēju glabā KIB, jebkura persona var saņemt izmantojot KIB klientu portālu Manakreditvesture.lv. Savukārt, ziņas, kuras par patērētāju glabā CREFO Birojs un VID, persona var saņemt griežoties tieši pie šīm iestādēm.


Pērn Creditinfo Grupa sertificējusi vairāk nekā 3000 Baltijas finansiāli spēcīgākos uzņēmumus

2018. gadā Creditinfo Baltijas valstīs izsniedzis vairāk nekā 3 tūkstošus sertifikātu, kas apliecina finansiāli spēcīgāko Lietuvas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumu kredītspēju. Pasaulē lielāko kredītinformācijas un riska pārvaldības risinājumu pakalpojumu sniedzēju Latvijā pārstāv Kredītinformācijas Birojs (KIB), kurš uzņēmumus sertificēs arī 2019 gadā..

Lielākā daļa uzņēmumu, kas iekļauti sarakstos “Stiprākais Latvijā", “Stiprākais Lietuvā" un “Stiprākais Igaunijā", ir mazie un vidējie uzņēmumi, kuriem sertifikāts apliecina to finansiālo stabilitāti.

“Šāds apliecinājums uzņēmumam kalpo kā pārdošanas instruments ikdienā, jo galvenie kritēriji sertifikāta “Stiprākais Latvijā" piešķiršanai ir augsts kredītreitings, kas prognozē zemu saistību neizpildes risku divpadsmit nākamajos mēnešos. 2018.gadā saraksta “Stiprākais Latvijā" uzņēmumu vidējais norēķinu periods ir 52 dienas. Salīdzinājumam – Latvijā vidējais periods, kādā uzņēmumi apmaksā rēķinus ir 108 dienas", uzsver Jānis Timermanis, KIB valdes priekšsēdētājs.

“Stiprākais Latvijā" sarakstā ik gadu tiek iekļauti 10 tūkstoši finansiāli stabilākie uzņēmumi, kas pērn veidoja 42 procentus no visa Latvijas uzņēmējdarbības apgrozījuma, nodarbinot 27 procentus valstī strādājošos.

Viens no uzņēmumiem, kurš saņēmis sertifikātu “Stiprākais Latvijā", tūrisma operators Impro darbojas Latvijas tirgū kopš 1994. gada. “Pirmsākumos bijām četri darbinieki un organizējām autobusu ceļojumus uz Eiropu ar nakšņošanu savās teltīs. Kādreizējā tūrisma operatoru ‘pamatmaize’ jeb grupu ceļojumi šodien ir zaudējuši savu aktualitāti. Tagad ceļojumu var saplānot katrs pats un dažu minūšu laikā to nopirkt savā telefonā. Informācijas pieejamība un tehnoloģiju attīstība nozari ir būtiski mainījusi. No otras puses, cilvēku intereses kļūst aizvien daudzveidīgākas, kas nozīmē, ka operatoriem ir jāmeklē eksotiski risinājumi. Esam lepni par to, ka savas darbības 25. gadā ne tikai pastāvam, bet esam starp labākajiem un uzticamākajiem Latvijas uzņēmumiem", stāsta Impro valdes priekšsēdētājs Vilnis Klinovičs.

Savukārt Imanta poligrāfija ir simtais Latvijas uzņēmums, kurš pērn kvalificējās sertifikātam “Stiprākais Latvijā. Imanta poligrāfija paši sevi sauc par poligrāfijas ‘dinozauriem’, jo darbojas jau vairāk nekā 20 gadus. “Tipogrāfijas ir atradušas un ieņēmušas katra savu tirgus nišu, šajā nozarē ir raksturīga ilglaicīga sadarbība. Mums, piemēram, ir klienti ar kuriem strādājam 20 gadus. Pēdējos gados parādās arvien vairāk sadarbības partneru ārvalstīs, mums ir vairāki klienti Vācijā.  Ārzemnieki novērtē mūsu darba  ātrumu un kvalitāti, tāpēc uzņēmumam vissvarīgākā ir nevainojama reputācija", stāsta viens no “Imanta poligrāfija" īpašniekiem Vjačeslavs Grigorjevs.

Nosakot stiprākos uzņēmumus tiek ņemts vērā uzņēmuma kredītreitings, kas veidojas no vairākiem faktoriem: kavēto maksājumu esamība un to kredītvēsture, uzņēmuma finanšu rezultāti – apgrozījums, rentabilitāte, likviditāte, pašu kapitāls, kā arī dati par uzņēmuma vadību. Tiek vērtētas darījumu attiecības, juridiskie ierobežojumi, uzņēmējdarbības risks un cita būtiska informācija. Kredītreitinga aprēķinam tiek izmantoti dati, kurus KIB saņem no Valsts Uzņēmumu reģistra, Valsts Ieņēmumu dienesta, kredītiestādēm – komercbankām, līzinga kompānijām un citiem aizdevējiem, kā arī būvniecības, tirdzniecības, enerģētikas un citu nozaru uzņēmumiem.


KIB klientu seminārs

24. aprīlis 12:00-16:00
Studijas “Padejosim?" telpās Rīgā, Brīvības gatvē 401c

11:30-12:00 – Reģistrēšanās
12:00-13:30 – Trīs sistēmas vienā jeb kā lietot jauno pakalpojumu – “Atskaišu agregators"

KIB datubāze
Crefo datubāze
VID datubāze
Unikālo saistību filtrēšana
DSTI aprēķins (ienākumi pret izdevumiem)
Kredītreitinga aprēķins
u.c. sistēmas iespējas

13:30-14:00 – Kafijas pauze
14:00-16:00 – “Atskaišu agregators", praktiskie piemēri

Lektors: Dmitry Batygin, tēmas valoda – angļu

Dalības maksa vienai personai 50 EUR +PVN*.

*KIB klientu dalību sedz AS Kredītinformācijas Birojs (divas personas no uzņēmuma).

Reģistrācija semināram (līdz 18.aprīlim):
http://www.kib.lv/pieteikties-seminaram/

 


Esi finansiāli vesels

Mūsu datu bāzē šobrīd ir reģistrēti viens miljons un četrdesmit tūkstoši aktīvu privātpersonu līgumu ar finanšu nozares uzņēmumiem, no tiem 97 tūkstoši ir kavēti. Papildus kavētiem kredītlīgumiem privātpersonām pašlaik ir reģistrēti 305 tūkstoši kavēti rēķini nefinanšu uzņēmumiem.

Iedzīvotāju saistību apjoms turpina palielināties, attiecīgi pieaug arī kavēto maksājumu skaits. Lai mudinātu privātpersonas sekot līdzi savai kredītvēsturei, KIB sadarbībā ar PTAC, SEB banku, “Latvenergo", “Neste", “If" un RTU rīko kampaņu “Esi finansiāli vesels!":

Piereģistrējies līdz 2018.gada 1.decembrim www.manakreditvesture.lv un turpmākos 12 mēnešus seko līdzi savai kredītvēsturei neierobežoti un bezmaksas! Pamācību kā reģistrēties varat lejupielādēt šeit.

Kas jādara? Soli pa solim:

✅ Ja Tev konts vēl nav izveidots, tad izveido to, ieejot www.manakreditvesture.lv (caur internetbanku vai klātienē: Rīgā, Grēdu ielā 4a, 6.stāvā). UZMANĪBU! Savs konts ir jāizveido obligāti, citādi pieteikums akcijai netiks reģistrēts!
✅ Kad konts izveidots, dodies uz saiti: http://www.kib.lv/esi-finansiali-vesels/ un veic reģistrāciju (jāievada lietotājvārds, kas ir www.manakreditvesture.lv reģistrētais e-pasts un akcijas kods KIB_VESELS_1610)
✅ Septiņu dienu laikā uz reģistrēto e-pastu saņemsi informāciju, ka konta statuss ir mainīts un vari izmantot KIB pakalpojumus 12 mēnešus bez maksas.


Simtais Latvijas uzņēmums sertificējies «Stiprākais Latvijā»

Jau otro gadu AS “Kredītinformācijas Birojs" sertificē finansiāli stabilākos Latvijas uzņēmumus. Svarīgākie kritēriji sertifikāta “Stiprākais Latvijā" piešķiršanai ir augsts kredītreitings, kas prognozē zemu saistību neizpildes risku divpadsmit nākamajos mēnešos. Uzņēmumu kredītspēja tiek novērtēta un reitingi tiek noteikti pēc kredītreitinga principa, kas sastāv no informācijas par finanšu pienākumiem, parāda maksājumu vēsturi, finanšu rezultātiem – apgrozījumu, rentabilitāti, likviditāti, pašu kapitālu, citām attiecībām un to izmaiņām. Tiek vērtētas darījumu attiecības, juridiskie ierobežojumi, uzņēmējdarbības risks un cita būtiska informācija.
Kredītreitinga aprēķinam tiek izmantoti dati, kurus AS “Kredītinformācijas Birojs" saņem no Valsts Uzņēmumu reģistra, Valsts Ieņēmumu dienesta, kredītiestādēm – komercbankām, līzinga kompānijām un citiem aizdevējiem, kā arī būvniecības, tirdzniecības, enerģētikas un citu nozaru uzņēmumiem.
SIA “Imanta poligrāfija" ir simtais Latvijas uzņēmums, kurš ir kvalificējies sertifikātam “Stiprākais Latvijā". Uzņēmuma apgrozījums 2016.gadā – 680 tūkstoši eiro, strādā…   (Lasīt tālāk)


Mājinieki globālajiem satricinājumiem pielāgojušies

Arī šogad Latvijas lielākais uzņēmums ar valsts kapitālu ir Latvenergo (Kredītinformācijas Biroja piešķirtais riska kredītreitings – 125 punkti), lai gan pēdējo gadu tendence rāda, ka Latvenergo apgrozījums turpina samazināties, bet ne tik strauji kā iepriekšējos gados. Iepriekšējo gadu straujais uzņēmuma apgrozījuma kritums bija saistīts ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu, un, šķiet, uzņēmums jaunajai tirgus situācijai ir veiksmīgi pielāgojies… (Lasīt tālāk)


Šodien 20 000 Latvijas uzņēmumu saņem sava uzņēmuma kredītreitinga atskaites

Šodien 12.septembrī, jau otro reizi Latvijā norisinās Starptautiskās kredītinformācijas dienas kuras ietvaros 20 tūkstoši mazo un vidējo uzņēmumu elektroniski saņem sava uzņēmuma kredītreitinga atskaites. Iniciatīvas mērķis – iepazīstināt biznesa vadītājus ar informāciju, kāda par uzņēmumu pieejama citiem tirgus dalībniekiem un no kuras atkarīga ne tikai uzņēmuma reputācija, bet arī kreditēšanas iespējas un nosacījumi.


Jaunie personas kodi

No 2017.gada 1.jūlija personām, kurām ir Latvijas Republikā piešķirts personas kods, būs tiesības mainīt savu personas kodu uz jaunu. Šādas izmaiņas iestrādātas grozījumos Iedzīvotāju reģistra likumā ar mērķi turpmāk nesaistīt personas kodu ar dzimšanas datumu. Lai izvairītos no nepatīkamiem gadījumiem, kad negodprātīgi aizņēmēji varētu mēģināt izmantot šo situāciju, KIB sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi ir noslēguši sadarbības līgumu kas ļauj uzsākt darbu pie automatizēta risinājuma izstrādes, kurš ļaus identificēt personu neatkarīgi no tā, pēc kura personas koda kredītinformācijas lietotājs pārbaudīs datu subjektu KIB datu bāzē.


Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 šogad veidots sadarbībā ar KIB

14. oktobrī, mākslas muzejā “Rīgas Birža" norisinājās Latvijas vērtīgāko uzņēmumu “TOP 101" atklāšanas ceremonija, kurā tika paziņoti Latvijas un Baltijas vērtīgākie uzņēmumi. Pirmo reizi vērtīgāko uzņēmumu saraksts veidots sadarbībā ar AS “Kredītinformācijas Birojs".

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu “TOP 101" kopš 2005. gada veido investīciju bankas pakalpojumu un finanšu konsultāciju sniedzēja “Prudentia" un birža “Nasdaq Riga".

Kā Latvijas vērtīgākais uzņēmums balvu saņēma AS “Latvenergo", savukārt īpašu balvu par straujāko vērtības izaugsmi saņēma AS “Olainfarm". Baltijas vērtīgāko uzņēmumu “TOP101" līderes pozīcijas šogad saglabājusi “Swedbank" grupa, kurai seko “SEB bankas" grupa un “Tallink Grupp".

“Mēs esam ļoti gandarīti iesaistīties Latvijas un arī Baltijas vērtīgāko uzņēmumu godināšanā. Šie uzņēmumi ir vieni no lielākajiem Latvijas un Baltijas ekonomikas virzītājiem, tostarp lielākie darba devēji un arī nodokļu maksātāji. No savas puses esam ieinteresēti palīdzēt ne tikai lieliem, bet arī vidējiem un maziem uzņēmumiem celt savu vērtību arī turpmāk," stāsta AS “Kredītinformācijas Birojs" Valdes priekšsēdētājs Jānis Timermanis.


AS “Kredītinformācijas Birojs” – pirmie kredītinformācijas biroju licences saņēmēji Latvijā

21.septembrī, AS “Kredītinformācijas birojs" saņēmis Datu valsts inspekcijas izsniegto kredītinformācijas biroja LICENCI NR.1., kas izsniegta kredītinformācijas biroja darbības uzsākšanai, stājoties spēkā ar licences izsniegšanas datumu.

LICENCES Nr.1. saņemšana atļauj Kredītinformācijas Birojam veikt fizisko personu iegūtas kredītinformācijas apstrādi, lai to nodotu izmantošanai trešajām personām, kā arī atļauj pieeju informācijas iegūšanai no valsts informācijas sistēmām.

“Šobrīd varam teikt, ka, saņemot licenci, esam sasnieguši galapunktu iepriekš mērķtiecīgi uzstādītam uzdevumam, lai varētu produktīvi uzsākt kredītbiroja darbību. Datu valsts inspekcijas atzinums sniedz mums iespēju roku rokā ar uzņēmumiem uzsākt darbu pie kredītvides uzlabošanas valstī un, protams, jaunu mērķu sasniegšanas," stāsta Jānis Timermanis, AS “Kredītinformācijas Birojs" Valdes priekšsēdētājs. Viņš arī norāda, ka sadarbību ar Kredītinformācijas Biroju jau noslēguši vairāku banku un nebanku kredītdevēji, līzinga uzņēmumi, komunālo pakalpojumu sniedzēji Rīgā un reģionos, kā arī ar vairāk nekā 150 uzņēmumiem šobrīd notiek sarunas par datu apmaiņas uzsākšanu.

Kredītinformācijas Birojs, sadarbojoties ar atbildīgiem un uz attīstību vērstiem uzņēmumiem, kopīgi nodrošina iespēju veidot juridisko un privātpersonu kredītvēstures. Kredītinformācijas Biroja sistēma nodrošina informācijas apstrādi atbilstoši definētiem algoritmiem, kas dod iespēju noteikt personu kredītspēju, novērtēt personu maksātspēju, kā arī uzraudzīt izmaiņas personu maksātspējā, par to laikus brīdinot kreditorus tiešsaistes režīmā.